Katecheta 4/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. II Modlitwa, płyta dvd + materiały pomocnicze
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Moje więzi z innymi
Autor: Dorota Kornecka , Marek Pisarski
Dla szkoły średniej (na podstawie książki D. Whitmore Radość uczenia się)
Cele ogólne: przedstawienie dwóch rodzajów więzi z ludźmi - przedmiotowych i podmiotowych oraz przyczyn powstawania jednych i drugich, poszukiwanie cech relacji przedmiotowych w relacjach międzyludzkich.
Cele szczegółowe: uczeń dokonuje refleksji nad relacjami z samym sobą i z najbliższymi, wczuwa się w emocje i nazywa własne uczucia, wyodrębnia i przedstawia „jaśniejsze”i „ciemniejsze strony”swego charakteru, prowadzi dialog z nimi; nie odrzuca i nie potępia żadnej ze stron.
Potrzebne materiały: plansze ze schematami nr 1 i 3 (po jednej dla każdego), kredki, mazaki, papier A4, ołówki, długopisy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.