Metody pracy na lekcji

Biblia - instrukcja obsługi
Autor: Zbigniew Kruszewski
Uczniowie klasy III gimnazjalnej lub I, II liceum
Cel lekcji: jest zgodny z ogólnym założeniem, że uczeń powinien umieć czytać różne teksty, również te praktyczne. Jednak najważniejszym celem jest przybliżenie Pisma św. i zachęta do częstego kontaktu z nim. Człowiek nieobyty z Księgą może niepokoić się obszernością tekstu, a jego układ wyda mu się skomplikowany. Na naszej lekcji skupimy się na „oswajaniu” grubej książki i pokazaniu, że nie ma ona tak skomplikowanego układu, jak się wydaje. Jest to pierwsza lekcja z tego cyklu. Kolejne mogą być już bardziej rzeczowe i „poważniejsze” - ta pełni funkcję zabawowej zachęty.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.