Katecheta 4/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
SOS! Zabija się życie... ale ŻYCIE zwycięży!
o. Daniel-Ange
KSIĄŻKA
34,90 zł 29,90 zł

Metody pracy na lekcji

Drzewo decyzyjne
Autor: Danuta Michałowska
Artykuł archiwalny
Metoda: drzewo decyzyjne polega na graficznym zapisie procesu podejmowania decyzji. Stosując ją:
- znajduje się różne rozwiązania danego problemu,
- zauważa się różne związki między rozwiązaniami,
- dostrzega się skutki przyjętego rozwiązania.
Kształci umiejętności:
- prezentacji własnego punktu widzenia,
- poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
- przygotowania się do publicznych wystąpień,
- podejmowania indywidualnych decyzji,
- rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
- rozwijania sprawności umysłowych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.