Metody pracy na lekcji

Kto powiedział?
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Uczniowie klas licealnych, w grupie nie mniejszej niż 16 osób i nie większej niż 40 osób. Cała grupa podzielona jest na cztero- lub pięcioosobowe zespoły.
Cel: sprawdzenie przekazanych na wcześniejszych lekcjach wiadomości, dotyczących tekstów ze Starego i Nowego Testamentu oraz doskonalenie uczniów w znajomości Pisma św.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.