Metody pracy na lekcji

Podróż do Jerozolimy
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych, grupa kilkunastoosobowa
Cel: w atmosferze zabawy utrwalenie wiadomości z dziedziny geografii Palestyny.
Materiały: mapa Ziemi Świętej oraz krzesła (o jedno mniej niż uczestników) ustawione w dwóch rzędach oparciami do siebie na środku klasy. „Ślepa mapa” Ziemi Świętej dla każdego ucznia do rozdania na zakończenie zajęć.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.