Katecheta 4/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz - Jan Paweł II
Tomasz i Anna Wełniak
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,90 zł

Forum „katechety"

Liturgia w katechezie parafialnej i szkolnej nauce religii
Autor: s. Halina Iwaniuk USJK
Artykuł archiwalny
Zasadniczo dopiero po dziesięciu latach od powrotu nauki religii do polskiej szkoły w 1990 roku pojawiła się wyraźna dyskusja na temat charakteru owych zajęć. Główny problem w tej dyskusji dotyczył odpowiedzi na pytanie, czy są to lekcje religii, czy jest to nadal katecheza, która została przeniesiona z parafii do szkoły.
W świetle nauki zawartej w oficjalnym dokumencie Kościoła powszechnego, jakim jest „Dyrektorium ogólne o katechizacji” oraz w dokumentach katechetycznych Kościoła w Polsce takich jak: „Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce”, „Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce” oraz „Program nauczania religii” bezzasadne okazują się dyskusje mające na celu dowodzenie tożsamości między religią powracającą do polskiej szkoły a katechezą parafialną. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.