Katecheta 4/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

RECENZJE

ks. Franciszek Blachnicki Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę
Autor: ks. Marek Marczewski
Wydawnictwo: Światło-Życie, Krościenko 2002
Prezentowana książka jest zbiorem tekstów wybitnego polskiego pastoralisty ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Zbiór został przygotowany i wydany pod red. Doroty Franków przez Wydawnictwo: Światło-Życie Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego. Tematyka jest osnuta wokół zagadnienia katechumenatu, który może i powinien stać się „miejscem” wychowania dojrzałych chrześcijan.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.