Katecheta 4/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Gdzie spotykamy Jezusa? Pytania o kościół, sakramenty i wiarę
Albert Biesinger, Helga Kohler-Spiegel
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,50 zł

RECENZJE

ks. R. Chałupniak, ks. J. Kostorz Wybrane zagadnienia z katechetyki. Podręczniki i skrypty nr 9
Autor: ks. Jan Kochel
Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002
Młody zespół dydaktyczny w Opolu mile zaskakuje nas swoją aktywnością i kreatywnością. W kwietniu minionego roku przeprowadził kolejne ciekawe sympozjum katechetyczne: Aktywizacja w katechezie – szansa czy zagrożenie? oraz przekazał - do rąk teoretyków i praktyków - cenną publikację, owoc wspominanego sympozjum (patrz rec. „Katecheta” nr 1/2003).
Ten sam ośrodek proponuje nową książkę pt. Wybrane zagadnienia z katechetyki. Intencją Autorów jest „(...) prezentacja zasadniczych idei współczesnej katechetyki przy równoczesnym wskazaniu ścieżek dalszych, osobistych poszukiwań” (s. 10). Nie jest to zatem ani podręcznik, ani kompendium katechetyczne, a raczej skrypt, który ma z jednej strony ułatwić „studentom przyjmowanie i porządkowanie pewnych treści”, z drugiej proponuje wykładowcom „możliwość szerszego omówienia i zatrzymania się przy określonych zagadnieniach szczegółowych” (s. 10).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.