Katecheta 5/2003
Katecheta 5/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
SOS! Zabija się życie... ale ŻYCIE zwycięży!
o. Daniel-Ange
KSIĄŻKA
34,90 zł 5,00 zł

RECENZJE

ks. Tadeusz Panuś Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. Studium w świetle Ramowego Programu Katechizacji funkcjonującego w latach 1971-2001
Autor: Kazimierz Misiaszek Sdb
Wydawnictwo UNUM, Kraków 2001
Dochodzenie do katechetycznej zasady, jaką jest wierność Bogu i człowiekowi, poprzedziło w Kościele wiele procesów, na które składały się różnorodne uwarunkowania eklezjalne, społeczne, kulturowe, a nawet polityczne. Był to jednocześnie długi proces. W Kościele pierwotnym odkrywamy paradygmat formacji chrześcijańskiej w postaci katechumenatu, a więc najbardziej optymalny jej model zarówno poprzez obejmowanie wszystkich trzech dopełniających się i zarazem wyczerpujących wymiarów: nauczania, wychowania i wtajemniczenia, jak i skierowania do osób dorosłych. Wymiar wtajemniczenia, różnicujący katechezę od wszystkich innych rodzajów wychowania, był najbardziej wyeksponowany.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.