Katecheta 6/2003
Katecheta 6/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Konstruowanie scenariuszy katechetycznych
Zbigniew Barciński
KSIĄŻKA
5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Święty chłopiec - Dominik Savio
Autor: Irena Lemańczyk
Dla klasy I
 Cel ogólny: ukazanie postaci Świętych jako wzoru do naśladowania.
 
Cele operacyjne:
- uczeń rozumie, że miłość Boga i bliźniego jest drogą do świętości;
- rozbudzamy w uczniach pragnienie dążenia do wypełniania przykazania miłości.
 
Metody: opowiadanie, pogadanka, opisanie obrazu, rysunek dziecka.
Pomoce: Pismo św., obraz św. Dominika Savio, fotosymbole 1 i 2, tekst piosenki: „Święty, Święty uśmiechnięty”.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.