Katecheta 6/2003
Katecheta 6/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz z katechizmu
Anna i Tomasz Wełniak
KSIĄŻKA
13,90 zł 11,90 zł

RECENZJE

Agnieszka Szarkowska
Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator” Częstochowa 2002, ss. 368 (+ noty biograficzne)
ks. Józef Stala
Wyższa Szkoła Filozoficzno - Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
ks. Stanisław Dziekoński
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002
Zbigniew Marek SI
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.