Katecheta 6/2003
Katecheta 6/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jemu powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

RECENZJE

EWANGELIZACJA A EDUKACJA W TRZECIM TYSIĄCLECIU, RED. ANDRZEJ KRYŃSKI
Autor: Agnieszka Szarkowska
Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator” Częstochowa 2002, ss. 368 (+ noty biograficzne)
W dniach 23-24 kwietnia 2001 roku w Akademii Polonijnej w Częstochowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa. Owocem tego spotkania jest publikacja pod redakcją naukową ks. Andrzeja Kryńskiego „Ewangelizacja a edukacja w trzecim tysiącleciu”.
Autorzy omawianej pozycji, rozpatrują relacje pomiędzy ewangelizacją a edukacją z różnych punktów widzenia, charakterystycznych dla swego terenu badań i zainteresowań.
Zamiarem uczestników konferencji była dyskusja na płaszczyźnie różnych dziedzin mająca na celu ukazanie nowych odkryć, rezultatów badań i przemyśleń. „Dwudziesty pierwszy wiek to zaproszenie do współpracy i koordynacji na każdym „polu” edukacyjnym. Należałoby wypracować nowe pomysły i wspólne zapatrywania w dziedzinie edukacji i ewangelizacji.”(s. 19).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.