Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
O problemach nastolatków
Bogna Białecka
KSIĄŻKA
19,90 zł 10,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Błogosławieni, którzy dziękują
Autor: Monika Szymańska , Małgorzata Krawczyk
Korelacja religii z językiem angielskim
Cel główny:
– zapoznanie ze zwyczajami i historią Dnia Dziękczynienia;
– ukazanie istoty modlitwy dziękczynnej.

Cele szczegółowe
    * Uczeń wie:
    – jakie zwyczaje wiążą się z Dniem Dziękczynienia;
    – czym jest modlitwa dziękczynna.
    * Uczeń potrafi:
    – wyjaśnić znaczenie Dnia Dziękczynienia;
    – wyszukać w Piśmie św. modlitwę o charakterze dziękczynnym;
    – wykorzystać wcześniej nabyte umiejętności językowe.
Metody: praca z tekstem, scenka dramowa, zmodyfikowane „słoneczko”, przyporządkowanie zdań streszczających treść poszczególnych paragrafów, praca w grupach, analiza tekstu źródłowego (Biblia).
Środki: Pismo św.; fragment tekstu z: (red.) T. Krall, Celebrate! Holidays in the USA 1993; karty pracy; materiały z internetu.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.