Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
W szkole miłości św. Pawła
s. Urszula Kłusek SAC
KSIĄŻKA
1,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Czy Matuzalem zginął w wodach potopu?
Autor: Marek Pisarski
Korelacja religii z matematyką dla gimnazjum
Cele katechezy:
– uczeń rozumie znaczenie tekstów biblijnych, ukazujących genealogie (na przykładzie Rdz 5);
– uczeń potrafi wymienić niektórych Patriarchów Narodu Wybranego, opisanych w Rdz 5 i opisać krótko ich znaczenie (Adam, Matuzalem – Metuszelach, Henoch, Lamek, Noe);
– uczeń wie, że liczby podawane w genealogiach często nie mają charakteru danych historycznych, lecz symboliczny i służą innym celom niż liczby historycznych genealogii;
– uczeń rozumie tekst Rdz 5 jako syntetyczny opis Epoki Patriarchów u progu przełomu, jakim był Potop.

Cele lekcji matematyki:
– uczeń potrafi analizować dane z genealogii oraz zestawić je na osi liczbowej, ukazującej daty urodzin poszczególnych osób;
– uczeń potrafi obliczyć – na podstawie tego zestawienia – daty śmierci Patriarchów oraz wyciągać proste wnioski dotyczące wspólnych okresów, w których żyli.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.