Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jemu powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Katecheza miejscem przygotowania do życia w rodzinie
Autor: Aleksandra Bałoniak
Korelacja religii ze ścieżką: wychowanie do życia w rodzinie
Cel: zamieszczone tematy stanowią przykładowe sposoby rozwiązania zagadnień z zakresu wychowania do życia w rodzinie.
    Zostały one skorelowane z treściami religijnymi, aby pokazać, że katecheza jest uprzywilejowanym miejscem przygotowującym człowieka do dorosłego życia w rodzinie. Scenariusz posiada dodatkowe narzędzie argumentowania, którym jest Pismo Święte.
    Inspiracją do stworzenia tych kilku przykładowych sposobów korelowania katechezy ze ścieżką edukacyjną: przygotowanie do życia w rodzinie, stała się książka ks. Marka Dziewieckiego pt. „Jak wygrać życie? Instrukcja obsługi”, wydana przez Edycję Świętego Pawła w roku 2003. Wprowadzenia w przykładach zaczerpnięte zostały właśnie z tej książki.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.