Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jemu powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Moje „dwa skrzydła” do wielkości
Autor: Elżbieta Kotkowska
Korelacja religii z edukacją filozoficzną
Cele lekcji:
– uczeń powinien wymienić zagrożenia płynące z przeceniania rozumu;
– uczeń powinien wyjaśnić współzależność wiary i rozumu;
– uczeń powinien przyjąć postawę kształtowania swojej osobowości przez wiarę i rozum.
Metody: hierarchia wartości, praca samodzielna, metoda 1 x 2 x 4, miniwykład, podróż w wyobraźni, analiza tekstu i obrazów. Środki dydaktyczne: ksero fragmentów encykliki „Fides et ratio”, zdjęcie orła w locie, reprodukcja obrazu „Upadek Ikara”.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.