Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Pan Bóg daje człowiekowi zadanie
Autor: Anna Nadolna
Korelacja religii z edukacją ekologiczną dla klasy IV
Cel ogólny: uświadomienie, że świat został stworzony przez Boga, a człowiek – stworzony na obraz i podobieństwo Boże – powinien się o ten świat troszczyć.
Cele operacyjne:
– uczeń powinien wiedzieć, że Bóg stworzył świat, człowieka i wymaga od niego, aby się tym światem opiekował;
– przyczyniać się do rozwoju świata przez naukę;
– rozpoznawać, w jaki sposób może się przyczyniać do rozwoju lepszego świata;
– przyczyniać się pracą do ochrony środowiska.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.