Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Błogosławiony Edmund Bojanowski. W dynamizmie twórczej miłości
Kard. Zenon Grocholewski
KSIĄŻKA
18,00 zł 15,30 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Po co sanktuaria?
Autor: Anna Zellma
Korelacja religii z edukacją regionalną
Cele ogólne:
– uświadomienie religijnego znaczenia sanktuariów;
– zapoznanie z wybranymi sanktuariami archidiecezji warmińskiej.

Cele operacyjne:
– uczeń potrafi zdefiniować pojęcie „sanktuarium”;
– wymienić najważniejsze sanktuaria archidiecezji warmińskiej (np. Stoczek Warmiński, Gietrzwałd, Święta Lipka, Głotowo, Bartąg, Bisztynek, Braniewo);
– wskazać na mapie najważniejsze sanktuaria archidiecezji warmińskiej (np. Stoczek Warmiński, Gietrzwałd, Świętą Lipkę, Głotowo, Bartąg, Bisztynek, Braniewo);
– omówić znaczenie sanktuariów w życiu chrześcijanina;
– opisać sanktuaria warmińskie na tle kultury regionu;
– rozpoznać cechy charakterystyczne dla sanktuarium na tle innych obiektów sakralnych;
– korzystać z rozproszonych źródeł informacji (np. monografie, internet) dla zebrania danych na temat sanktuariów archidiecezji warmińskiej;
– dokonać obserwacji obiektu sakralnego, jego dekoracji i wyposażenia;
– ocenić wpływ sanktuariów na kulturę religijną współczesnego regionu Warmii i Mazur.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.