Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Gdzie spotykamy Jezusa? Pytania o kościół, sakramenty i wiarę
Albert Biesinger, Helga Kohler-Spiegel
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,50 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Świętowanie Bożego Narodzenia
Autor: Tomasz Bednarski
Korelacja religii z plastyką dla liceum
Cele ogólne:
– uczeń pragnie spoglądać na dzieła sztuki jako jeden ze sposobów składania świadectwa wiary, chce przeżyć głębiej święta Bożego Narodzenia jako ważną dla niego tajemnicę Wcielenia;
– inne spojrzenie na Boże Narodzenie, poznanie obrazu Georgesa de La Tour: „Pokłon Pasterzy” [ 1 ].

Cele szczegółowe:
– uczeń zna podstawowe cechy malarstwa barokowego, zna postaci czołowych artystów, zna obraz Georgesa de La Tour: „Pokłon Pasterzy”;
– potrafi wskazać istotne szczegóły obrazu;

– wie, że artysta w ten sposób przedstawił swoją wiarę w Boże Narodzenie.
Pomoce: obraz Georgesa de La Tour: „Pokłon Pasterzy” (data powstania ok. 1644, wymiary: 107 x 131 cm, Luwr, Paryż) – por. www.obrazykatechetyczne.prv.pl
    Detektyw obrazów. Obraz jest odkryty jedynie w jakiejś części (przygotowany szablon); uczniowie mają za zadanie odgadnąć, co przedstawia całość (szablon jest tak wykonany, że umożliwia odkrywanie kolejnych części obrazu).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.