Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zagadki biblijne. Historie dla bystrych detektywów
Louise Holthausen
KSIĄŻKA
25,00 zł 21,50 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Święty Franciszek - patron ludzi zainteresowanych ochroną środowiska
Autor: Robert Wawrzeniecki OMI
Korelacja religii z edukacją ekologiczną dla klas I-IV; V-VI; gimnazjum i szkoły średniej
Cel ogólny: uczulić uczniów, że żyjąc w świecie stworzonym przez Boga, są za ten świat odpowiedzialni, także w wymiarze ochrony środowiska naturalnego.
Cele operacyjne:
- uczeń powinien wiedzieć, kim był św. Franciszek i dlaczego dziś jest patronem ekologów;
- rozumieć znaczenie „Dekalogu św. Franciszka” w działaniach mających na celu ochronę środowiska naturalnego;
- znać swoje obowiązki i zadania w dziedzinie ochrony przyrody.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.