Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wierzę ufam kocham. Pogaduszki i opowiastki
br. Tadeusz Ruciński FSC
KSIĄŻKA
25,00 zł 1,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Uczestnictwo we Mszy świętej sprawowanej w języku angielskim
Autor: Elżbieta Osewska
Korelacja religii z językiem angielskim
Cel ogólny:
– przygotowanie uczniów do uczestnictwa we Mszy św. celebrowanej w języku angielskim;
– kształtowanie postawy świadomego, czynnego, aktywnego i owocnego uczestnictwa we Mszy św.

Cele operacyjne:
– uczeń powinien dokonać analizy przypowieści o uczcie;
– uczeń powinien wyjaśnić swoimi słowami terminy: „Greetings”, „Liturgy of the Word”, „Prayer of the Faithful”, „Communion”, „Dismissal”;
– uczeń powinien odpowiedzieć na wybrane wezwania mszalne w języku angielskim;
– uczeń powinien zachęcić kolegę/koleżankę do uczestnictwa we Mszy św. Metody: pogadanka, praca w grupach, drama, praca plastyczna, mapa myślowa, praca z tekstem.
Pomoce: kartki A4, kolorowe pisaki, teksty „Rytuału Mszy św.” w języku angielskim.
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum kontynuujący naukę języka angielskiego, rozpoczętą w szkole podstawowej lub uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.