Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Uwaga anioły!
br. Tadeusz Ruciński
KSIĄŻKA
19,90 zł 16,90 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Z matematyką w Królestwie Bożym - przypowieści Jezusa
Autor: Beata Reus , Dariusz Reus
Korelacja religii z matematyką
Cel ogólny: zapoznanie z wybranymi przypowieściami Jezusa o Królestwie Bożym w korelacji do umiejętności wykonywania obliczeń procentowych.

Cele szczegółowe:
– ukazanie zależności matematycznych w przypowieściach Pana Jezusa;
– doskonalenie umiejętności odnajdywania właściwych tekstów biblijnych;
– doskonalenie umiejętności wybierania z tekstu potrzebnych informacji;
– rozwój umiejętności aktorskich poprzez odgrywanie ról postaci biblijnych;
– umiejętność zamiany, porównywania i przeliczania jednostek;
– umiejętność porównywania ilorazowego;
– ćwiczenie umiejętności zamiany ułamków na procenty, sporządzania diagramów i mnożenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się programem komputerowym Excel. Pomoce: egzemplarze Pisma św., komputery z programem Excel.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.