Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

Metody pracy na lekcji

Wśród uczniów Chrystusa. Propozycja pracy z Pismem Świętym
Autor: Robert Wawrzeniecki OMI
Artykuł archiwalny
Katecheta może porozmawiać chwilę z uczniami o sporcie i o zasadach, jakie obowiązują w czasie zawodów sportowych. Następnie odwołuje się do św. Pawła, który porównuje życie człowieka wierzącego do zawodów sportowych. Każdy z nas wie, że w różnych konkurencjach zawodnicy występują w barwach swojego klubu, mają trenera i jego pomocników, wyznacza się im linię startu i mety, chcą to zrobić w określonym czasie i oczekują za to nagrody w postaci dobrego miejsca w zawodach.   My, jako ludzie wierzący, też mamy podobne zasady, które zapiszemy na zasadzie karty zawodnika (uczniowie kolejno zapisują pierwsze wiadomości, jak poniżej na początku tabeli). Jesteśmy z klubu: Chrześcijanie. Naszym trenerem jest Chrystus, a jego pomocnikiem – Kościół, do którego należymy. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.