Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. II Modlitwa, płyta dvd + materiały pomocnicze
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

Forum „katechety"

Katecheza a ścieżka edukacyjna: Wychowanie do życia w rodzinie
Autor: ks. Marek Dziewiecki
Artykuł archiwalny
 Tworzenie ścieżek edukacyjnych i korelacja przedmiotów szkolnych to korzystna tendencja w systemie edukacji. Tendencja ta respektuje fakt, że osiągnięcie przez wychowanka dojrzałości intelektualnej i osobowościowej wymaga integracji poszczególnych elementów wiedzy, a także wartości, kompetencji i postaw.
    Niestety, w obecnej sytuacji społeczno-politycznej i kulturowej korelacja przedmiotów szkolnych pozostaje częściej teoretycznym postulatem niż rzeczywistością. Nawet jeśli w danej szkole faktycznie dąży się do koordynacji treści i umiejętności przekazywanych w ramach poszczególnych przedmiotów, to i tak nie chroni to zwykle wychowanka przed fragmentarycznością przekazywanej mu wiedzy czy promowanych kompetencji. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.