Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

Forum „katechety"

Korelacja nauki religii z nauczaniem języka angielskiego
Autor: Elżbieta Osewska
Artykuł archiwalny
 W polskich publikacjach katechetycznych można spotkać się z utożsamianiem pojęć „katecheza” i „szkolne nauczanie religii”, co powoduje wiele zamieszania i przynosi negatywne skutki (konfrontacja między szkołą a katechezą, zaniedbanie katechezy parafialnej, podważanie wartości nauczania religii, odsuwanie rozwiązań systemowych). Warto zatem przypomnieć, że podmiotem szkolnego nauczania religii są zarówno szkoła, jak i Kościół. Kiedy zatem mówi się o nauczaniu religii w polskiej szkole, trzeba zauważyć, że Kościół nie chce wykorzystywać szkoły do swoich celów; ale pragnie wraz z całym systemem szkolnym służyć człowiekowi w odnajdowaniu i pielęgnowaniu jego podmiotowości. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.