Katecheta 7/2003
Katecheta 7/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Lekcje z Youcatem. Scenariusze o wyznaniu wiary
Aleksandra Bałoniak
KSIĄŻKA
26,00 zł 9,00 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Ponowoczesność - człowiek - wychowanie
Autor: ks. Marek Dziewiecki
Artykuł archiwalny
 Każdy, kto uważnie i krytycznie obserwuje współczesną rzeczywistość, uświadamia sobie, że cywilizacja, w której żyjemy, weszła w nową fazę swoich dziejów. Nie chodzi tu jedynie o gwałtowne przemiany we wszystkich niemal dziedzinach ludzkiego życia, ale o fundamentalne przewartościowania, jakie dokonują się na naszych oczach. W konsekwencji coraz więcej ekspertów z różnych dyscyplin wiedzy zgadza się z twierdzeniem, że w drugiej połowie XX wieku zakończyła się epoka modernizmu i nowoczesności, która w dziedzinie myślenia charakteryzowała się dążeniem do precyzyjnego, racjonalnego, naukowego poznania obiektywnej rzeczywistości, a w dziedzinie działania – dążeniem do osiągnięcia wysokiej skuteczności i efektywności we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.