KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czy duchy nieczyste mają ciało
Autor: ks. Andrzej Dańczak
Artykuł archiwalny
Jednoznacznie należy stwierdzić, że ani szatan, ani tzw. złe duchy nie posiadają wymiaru materialnego. Cielesność łączy się z materią świata. Materialność jest stworzona i jako taka cechuje wszystko, co istnieje w granicach stworzonego świata. Kwestia cielesności szatana i duchów nieczystych jest związana z problemem cielesności aniołów, ponieważ te pierwsze to w rzeczywistości upadłe anioły. W pewnym momencie sprzeciwiły się one Bogu i jako takie dały początek złu. Sobór Laterański IV (1215 r.) stwierdza, że „(...) diabeł i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi”. Tenże sam sobór zajął stanowisko w kwestii stworzenia przez Boga rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.