MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Dokąd zmierzam?
Autor: Anna Cieluch
Dla klasy III gimnazjum
Cele:
- uczeń powinien wiedzieć, na czym polega dojrzałość chrześcijańska;
- powinien wiedzieć, jaka jest rola Ducha Świętego w życiu człowieka i jak ważny jest sakrament bierzmowania;
- powinien rozumieć, że życie, które otrzymał od Pana Boga, jest darem i zadaniem;
- wiedzieć, jaki jest cel ludzkiego życia;
- mieć świadomość wymagań, jakie stawia mu katecheta w związku z rozpoczęciem bezpośredniego przygotowania do sakramentu bierzmowania.
Metody: rozmowa, praca z Pismem Świętym, podróż w wyobraźni.
Pomoce: plansza z narysowanym pociągiem, egzemplarze Pisma Świętego, ksero z tekstem Ewangelii św. Jana, karteczki i koperty, plansze z wypisanymi fragmentami z Pisma Świętego
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.