MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Droga Stanisława Kostki do świetości
Autor: s. M. Józefa Grażyna Węglarz
Dla klas IV-VI
Cel ogólny: poznanie życia św. Stanisława.
Cele operacyjne:
- uczeń umie wskazać cechy człowieka świętego;
- wie, jak można osiągnąć świętość;
- rozumie pojęcie świętości;
- podejmuje działania zmierzające do naśladowania Świętego;
- potrafi podać najważniejsze fakty z życia Świętego.
Metoda: ruchome kartki, „burza mózgów”, pantomima, rozmowa kierowana, instruktaż.
Pomoce: kartki papieru (A7), arkusze szarego papieru, taśma używana do cen, mazaki, emblematy znaków drogowych (informacyjny, ostrzegawczy, zakazu), emblemat wagi, odważniki, „droga do świętości” przygotowana wcześniej przez katechetę.
Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.