MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Ile lat mieli Patriarchowie z piątego rozdziału Księgi Rodzaju? Czyli matematyki na katechezie ciąg dalszy
Autor: Marek Pisarski
Dopowiedzenie do scenariusza zamieszczonego w nr. 7-8/2003 Katechety
W majowym numerze „Wiedzy i Życia” (5/2003, s. 24) znalazłem ciekawą hipotezę dotyczącą tematu poruszonego przeze mnie w lipcowo-sierpniowym numerze „Katechety” w artykule: Czy Matuzalem zginął w wodach Potopu? Autor artykułu podaje powód, dla którego starożytny redaktor piątego rozdziału Księgi Rodzaju przypisał biblijnym Patriarchom wielkie, w porównaniu z naszymi, liczby lat życia. Myślę, że warto dołączyć zawarte w tym artykule informacje do lekcji religii (lub matematyki) poświęconej Piątej Księdze, tym bardziej, że możemy na tej podstawie stawiać ciekawe pytania oraz układać i rozwiązywać z uczniami kolejne zadania.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.