MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jezus jest naszym Przyjacielem
Autor: Małgorzata Piasecka , Jerzy Piasecki
Artykuł archiwalny
Cel jednostki: uczeń rozumie, pamięta i uznaje za swoją prawdę, że Jezus jest naszym przyjacielem.
Cele operacyjne:
- uczeń umie wymienić cechy przyjaciela;
- powie, jak wyrazić uczucia przyjacielowi;
- wyjaśni, po czym można poznać, że Pan Jezus jest naszym przyjacielem;
- powie, w jaki sposób może sam okazać, że jest przyjacielem Jezusa.
Pomoce:
- kartka A4 z napisami: na jednej stronie PRZYJACIEL, na odwrocie JEZUS;
- kartki formatu A6 (dla każdego ucznia), kredki;
- puzzle przedstawiające: krzyż, Pismo Święte, chleb, wino (każdy element oddzielnie);
- szary papier, klej, taśma dwustronna.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.