MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Rozpoczynamy wspólne wędrowanie
Autor: Jolanta Kurosz
Dla klasy IV szkoły podstawowej
 Cel ogólny: uczeń powinien wiedzieć /znać, treść Łk 5,1—11, cel nauki religii, zasady oceniania.
Cele operacyjne:
            - uczeń powinien wymienić warunki, które trzeba spełnić, by dobrze przeżyć lekcję religii;
            - spotkanie ma przygotować uczniów do owocnej pracy w ciągu całego roku szkolnego oraz zachęcić do pogłębiania swojej wiary przez współpracę z Bogiem.
Środki dydaktyczne:
            - Pismo Święte: Łk 1, 26-38,
            - epidiaskop i folia z tekstem Ewangelii,
            - karteczki z wymogami i zasadami oceniania po jednej dla ucznia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.