Metody pracy na lekcji

Jak dobrze „zamknąć” aktywizację?
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
W poprzednich artykułach dotyczących konstruowania scenariuszy poruszone zostały, m.in. problemy jak postawić pytanie główne czy jak dobrać metodę aktywizującą do pytania. Poprzez postawienie pytania i wybór metody aktywizującej katecheta ukierunkowuje aktywność uczestników. Tę część zajęć - począwszy do postawienia pytania głównego, przez pracę w grupach, aż po prezentację odpowiedzi - można nazwać AKTYWIZACJĄ.
Teraz należy postawić pytania: Co powinno być po aktywizacji? Jak należy ją „zamknąć”? Jak wykorzystać to, co zostało wypracowane przez uczestników?

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.