Forum „katechety"

Blaski i cienie rekolekcji szkolnych
Autor: Wiesław Przyczyna CSsR
Artykuł archiwalny
Rekolekcje szkolne są sprawdzoną formą głoszenia Ewangelii dzieciom i młodzieży. W Polsce pojawiły się za sprawą tzw. „okólnika Bartla” z 9 grudnia 1926 roku, według którego do całości nauczania i wychowania religijnego należą również praktyki religijne, a wśród nich trzydniowe rekolekcje wielkopostne. Do tego okólnika nawiązuje instrukcja przywracająca nauczanie religii w szkołach z 3 sierpnia 1990 roku oraz rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 roku. W świetle tych dokumentów uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.