Forum „katechety"

Co dalej z oceną z religii?
Autor: ks. Roman Balunowski
Artykuł archiwalny
Rozpoczęta kilka lat temu reforma systemu oświaty postawiła przed wszystkimi nauczycielami nowe wymagania. Pracownik oświaty powinien nie tylko zdobyć pewne kwalifikacje zawodowe w ramach studiów przed rozpoczęciem pracy nauczycielskiej, ale powinien je nieustannie podnosić i rozwijać, wspinając się na poszczególne stopnie awansu zawodowego: od nauczyciela stażysty, poprzez nauczyciela kontraktowego, mianowanego, aż do nauczyciela dyplomowanego. Wymagania te dotyczą wszystkich nauczycieli, a więc także katechetów duchownych, świeckich i zakonnych. Zdobycie kolejnego stopnia w tej hierarchii poprzedzone jest odpowiednim stażem, przebiegającym zgodnie z planem rozwoju zawodowego, opracowanym przez nauczyciela i zatwierdzonym przez dyrekcję szkoły. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.