Forum „katechety"

Kapłan w katechezie - europejskie sympozjum w Rzymie
Autor: Kazimierz Misiaszek SDB
Artykuł archiwalny
Rada Konferencji Episkopatów Europy zorganizowała w Rzymie kilkudniowe (5-8 maja 2003) sympozjum dla biskupów i osób odpowiedzialnych w poszczególnych krajach za katechezę, poświęcone roli i znaczeniu kapłana w katechezie („Kapłani i katecheza w Europie”). Spotkaniu przewodniczył bp Cesare Nosiglia, delegat Rady do spraw katechezy. Praktycznego wykonania wszystkich organizacyjno-technicznych spraw podjęła się Konferencja Episkopatu Włoch, przyjmując wszystkich uczestników w pięknie położonej Villa Aurelia, w niewielkiej odległości od murów Watykanu. W skład polskiej delegacji wchodzili: bp Gerard Kusz - wiceprzewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, ks. Jan Szpet (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) i ks. Kazimierz Misiaszek SDB (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.