KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czy chrześcijanin może wierzyć w reinkarnację?
Autor: ks. Andrzej Dańczak
Artykuł archiwalny
O tym, że problem nie jest błahy, niech świad­czy fakt, że kiedy w jednej z licealnych klas po­ruszałem problem sprzeczności, jaką niesie ze sobą reinkarnacja wobec doktryny chrześcijań­skiej, jedna z osób ze zdziwieniem powiedziała mi, że mój poprzednik był w tej kwestii odmien­nego zdania („nie można reinkarnacji wykluczyć jako możliwości").

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.