KŁOPOTLIWE PYTANIA

Kto może błogosławić? Czy osobie świeckiej wolno błogosławić, czy jest to zastrzeżone jedynie dla duchownych?
Autor: ks. Piotr Rossa
Artykuł archiwalny
Najpierw kilka wyjaśnień dotyczących„błogosławieństwa". Pojęcie to oznacza zasadniczo przychylność, pozytywne nastawienie, zwróce­nie się Boga pełne miłości i akceptacji wobec człowieka. Błogosławieństwo jest skutkiem obietnicy, jaką Bóg dał swojemu ludowi, ale przede wszystkim jest darem nieuwarunkowanej łaski samego Boga. Tak więc błogosławieństwo wyraża pozytywne nastawienie Boga ku swoje­mu stworzeniu, a zarazem staje się możliwą przestrzenią opisu stanu egzystencjalnego i ży­ciowej sytuacji tego stworzenia. Z takiej sytuacji - głębokiej więzi pomiędzy Bogiem i stworze­niem wynika rozumienie błogosławieństwa jako modlitwy skierowanej ku Bogu oraz uwielbieniu Go.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.