Katecheta 10/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Odpowiedzialność człowieka za środowisko, w którym żyje. Projekt naprawy świata
Autor: s. Paulina Beata Szołdra BDNP
Dla klas IV-VI
Cel ogólny: wyrabianie wrażliwości na piękno świata stworzonego przez Boga; wdrażanie do „ekologicznego życia", zgodnie z zasadami św. Franciszka z Asyżu.
Cele lekcji:
-   uczeń powinien wiedzieć, jak wyglądał świat stworzony przez Boga;
-   umieć wskazać źródła zniszczeń w świecie (działalność człowieka niszcząca środowisko, grzechy);
-   umieć przedstawić w zadanej formie projekt „naprawy świata";
-   znać postać świętego Franciszka z Asyżu;
-   rozumieć potrzebę szanowania środowiska naturalnego.
Metody: pogadanka, burza mózgów, ruchome kartki, teoria wielorakiej inteligencji.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.