MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Weź do ręki różaniec...
Autor: Jolanta Piotrowicz
Artykuł archiwalny
W dzisiejszych czasach niełatwo jest się modlić. Różaniec jest idealną mo­dlitwą na te niełatwe czasy - jest modlitwą prostą, łatwą dla każdego, dla ciebie i dla mnie. Na­wet jeśli trudno nam zebrać myśli, warto sięgnąć po różaniec, bo jest on dobrą szkołą modli­twy. Na różańcu modlili się wielcy święci i prości ludzie. Papież nieustannie zachęca do codzien­nego odmawiania różańca - indywidualnie i w rodzinach.
Wielokrotne powtarzanie litanijnego „Zdrowaś Maryjo" tworzy jakby tło do rozważań różańco­wych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.