Metody pracy na lekcji

Pasjans emocjonalny
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
Cel metody: uświadomienie przez uczniów emocji doświadczanych podczas lektury tekstu oraz ćwiczenie umiejętności ich nazywania.
Adresat: uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych, pracujący w czteroosobowych grupach.
Czas trwania: 45 minut.
Materiały: plansza dla każdej grupy według poniższego wzoru (format A3), kwadraciki w czte­rech kolorach, po dziesięć w tym samym kolorze dla każdego członka grupy oraz tubka kleju biurowego na grupę. Wielkość kwadracików - 1 cm x 1 cm. Plansza powinna zawierać nazwy stanów emocjonalnych, które mogłyby wystąpić u słuchaczy określonego tekstu.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.