Metody pracy na lekcji

Propozycja powtórki wiadomości
Autor: Lidia Gucwa
Artykuł archiwalny
Powtórkę wiadomości przeprowadziłam na dwóch jednostkach lekcyjnych w klasie piątej. Wcześniej przygotowałam dwie kostki do gry, kolorowe koperty i zestawy pytań. Kostki pocho­dziły z gry dla dzieci (można je również wykonać samemu). Na jednej z nich zaznaczyłam ko­lory: niebieski, żółty, czerwony, fioletowy, zielony i pomarańczowy. Na drugiej, figury geome­tryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt i dwa znaki zapytania.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.