Katecheta 10/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. II Modlitwa, płyta dvd + materiały pomocnicze
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

Forum „katechety"

Cisza (milczenie) w modlitwie. Refleksje na kanwie pedagogiki Marii Montessori
Autor: Bernadetta Sierszecka
Artykuł archiwalny
Mają uszy, ale nie słyszą;
nozdrza mają, ale nie czują zapachu.
Mają ręce, lecz nie dotykają;
nogi mają, ale nie chodzą;
gardłem swoim nie wydają głosu.
(Ps 115, 6-7)
I. Człowiek i modlitwa
1. Jak zbudowany" jest człowiek?
Niewątpliwie człowiek, choć wywodzi się ze świata przyrody, wyrasta jednak ponad nią. Tym, co wyróżnia człowieka spośród wszystkich istot żywych nie jest głównie je­go wygląd, pionowa postawa ciała, narzę­dzia, których używa czy też rozum, ale przede wszystkim dusza. Pogląd o istnieniu w człowieku duszy wywodzi się ze starożytności. W filozofii greckiej mówili o niej Ary­stoteles i Platon. Z koncepcji antropologicz­nych tych filozofów korzystała też myśl chrześcijańska - św. Augustyn i św. Tomasz Akwinata.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.