KŁOPOTLIWE PYTANIA

Co to znaczy, że śmierć ma decydujące znaczenie dla naszej wieczności?
Autor: Dariusz Kowalczyk SI
Artykuł archiwalny
Pytanie o życie po śmierci, czyli o życie wieczne oraz o warunki jakości tego życia od zawsze nurtowało ludzkość. Religie różnie odpowiadają na to pytanie, ale w większości eschatologii mówi się o dwóch ostatecznych możliwościach: zbawieniu albo potępieniu. Jezus Chrystus żył pośród nas, umarł i zmar­twychwstał, aby objawić nieodwołalnie zbaw­czą solidarność Boga z każdym człowiekiem (również z największym grzesznikiem). W 1 Liście do Tymoteusza czytamy: „Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawi­ciela naszego, Boga, który pragnie, by wszy­scy ludzie zostali zbawieni i doszli do pozna­nia prawdy" (1Tm 2, 3-4). Owa zbawcza wola Pana Boga nie przekreśla jednak możliwości potępienia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.