MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Bożonarodzeniowa recepta na szczęście
Autor: s. Ewa Orzechowska SJE
Dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
Celem spektaklu jest ukazanie łączności Słowa Bożego z życiem konkretnego człowieka, do które­go przychodzi Bóg z propozycją szczęścia. Tajemnica Wcielenia dokonuje się także dzisiaj; w decy­zjach naszej woli i wzajemnych relacjach. Bóg także dzisiaj może być przyjęty lub odrzucony, skrzyw­dzony w drugim człowieku lub sponiewierany w dramacie ludzkiego grzechu. Nasze codzienne budo­wanie własnego człowieczeństwa, dokonywanie życiowych wyborów, interakcje z bliźnimi czy posta­wa religijna są bliskie przypowieściom biblijnym Jezusa, stanowiąc jednocześnie decydujące chwile, w których możemy przyjąć lub odrzucić Wcielone Słowo.
Celem spektaklu jest ukazanie Bożego Miłosierdzia w codziennych walkach duchowych oraz zwy­cięstwa dobra nad złem - z Bożą łaską, przy współudziale człowieka.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.