MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Droga do Betlejem. Misterium o Bożym Narodzeniu
Autor: Renata Drewniak
Artykuł archiwalny
Osoby: Narrator, Dziecko I, Dziecko II, Dziec­ko III, Anioł, Maryja, Józef, Gospodarz I, Go­spodarz II, Pasterz I, Pasterz II, Pasterz III, Pa­sterz IV, Herod, Mędrzec I, Mędrzec II, Mę­drzec III, Arcykapłan, Ojciec, Matka, Chór Aniołów.
Narrator (czyta do widzów):
Kiedy rodzi się człowiek
wielu się raduje.
Szczęśliwy ten nowo narodzony,
gdy w rodzinie się znajduje,
gdzie jest miłość, radość, zgoda,
gdzie każdy każdemu pomocną dłoń poda.
O tym wie najlepiej Najświętsza Rodzina,
w której na świat przyszła Maleńka Dziecina.
Jakie ich spotkały dole i niedole, o tym wam opowiem w trudzie i mozole.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.