MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Nawracam się... Droga do Ojca
Autor: Monika Zając
Dla klasy V, do programu Obdarowani przez Boga (Wydawnictwo WAM)
Miejsce: sala gimnastyczna, ewentualnie - korytarz szkolny. Cele ogólne:
-    uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno- wychowawczego;
-    przestrzeganie zasad fair play.
Cele operacyjne:
-   uczeń potrafi współdziałać w zespole;
-   rozwija koordynację ruchową;
-   potrafi toczyć i kozłować piłkę;
-   zna słowa Jana Chrzciciela, wzywające do nawrócenia;
-   zna uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.