Forum „katechety"

Cisza na katechezie
Autor: Bernadetta Sierszecka
Artykuł archiwalny
O tym, jak bardzo hałaśliwe są dzisiejsze cza­sy, nie trzeba nikogo chyba przekonywać. Po­stęp techniczny, liczne obowiązki, media, tempo życia sprawiają, że wielu ludzi nie zna, nie rozu­mie, wręcz boi się ciszy. Cisza kojarzy im się co­raz częściej z nudą, martwą pustką, jest dla nich zagrożeniem. Dlatego, by jej uniknąć, w nielicz­nych wolnych chwilach sięgają po zdobycze współczesnej techniki (telewizja, przemysł roz­rywkowy). U innych nadmiar pracy, konkurencja, szybkie tempo życia sprawiają, że brakuje im dziś ciszy, doświadczenia wewnętrznej harmonii i spokoju, którego poszukują w psychologii, licz­nych technikach relaksacyjnych, medytacji, jo­dze... Z jednej strony truizmem dla wychowaw­ców, nauczycieli i katechetów jest stwierdzenie, że dzieci i młodzież są najbardziej narażeni na skutki braku ciszy, z drugiej mają oni problemy z wychowaniem do ciszy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.