FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Czytając "Wyznanie wiary" - część I
Autor: ks. Andrzej Dańczak
Artykuł archiwalny
Wyznanie wiary jest odmawiane lub śpie­wane w atmosferze podniosłości podczas niedzielnej Eucharystii. Stanowi ono swoiste streszczenie podstawowych prawd wiary, ale nie tylko. W cyklu kilku spotkań z tym staro­żytnym i dostojnym tekstem, zastanówmy się nad jego wymową i dzisiejszym znaczeniem.
1. Powstanie
Rosnący liczebnie i rozszerzający swoją obecność w basenie Morza Śródziemnego Kościół chrześcijański w pewnym momencie zdał sobie sprawę z konieczności sprecyzowania podstawowych prawd wiary. Wynikało to w du­żej mierze z niebezpieczeństwa deformacji na­uczania, związanej z działalnością wielu sekt i z obecnością prądów, które we własny spo­sób interpretowały treść Objawienia. Świadec­twa tego, i to bardzo liczne, znajdujemy już na kartach Nowego Testamentu.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.