KŁOPOTLIWE PYTANIA

Co symbolizuje Niepokalane Serce Maryi?
Autor: ks. Jarosław Jasianek
Artykuł archiwalny
Istotną prawdą wiary jest fakt, iż człowiek ro­dzi się obarczony grzechem pierworodnym. Problem istnienia tego grzechu trzeba widzieć w łączności z odkupieńczym dziełem Jezusa Chrystusa. Człowiek rodzi się z grzechem, jed­nak dzięki Chrystusowi jest możliwe jego poko­nanie.
Jeśli chcemy zastanowić się, co oznacza sformułowanie „Niepokalane Serce Maryi", mu­simy sięgnąć do orzeczenia dogmatycznego z roku 1854. Papież Pius IX ogłosił jako dogmat, że Matka Chrystusa od pierwszej chwili swojego istnienia (tzn. od chwili poczęcia przez rodziców) była wolna od zmazy winy pierworodnej. Do­gmat ukazuje Maryję jako Niepokalaną, czyli nie obarczoną ciężarem grzechu. Ten wyjątkowy stan Matki Jezusa stał się możliwy dzięki uświę­cającemu działaniu Boga. Stąd omawiany do­gmat możemy nazwać „dogmatem uświęcenia" Maryi w początku Jej życia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.